Bild på en av de 347 träskyltar med Stockholms logotyp som hittills producerats åt Stockholms Idrottsförvaltning.
Material var ek med måtten 120 x 120 x 15 mm. Skyltarna skall sitta längs de motionsspår som staden är huvudman för.

Tillbaka till föregående sida