Några av de ca 200 nyckelbrickor i bok (90x50x7 mm) som graverats och skurits ut åt Svenska Jägareförbundet, Öster Malma,
Nyköping, och deras kurs- och konferensanläggning på Öster Malma Slott. Fick ordern som en direkt
följd av de brickor jag under 2009 gjorde åt Skistar i Hundfjället.


Tillbaka till föregående sida