Bild på det rostfria lock till ABSORBO, Absorbenta Miljö AB:s produkt för rening av dagvatten i gatubrunnar,
som Ronsve Lasergravyr utfört märkning på med laser sedan 2003. ABSORBO är en insats som placeras
i befintliga dagvatten/spillvattenbrunnar och vars uppgift är att ta hand om miljöskadliga utsläpp som oljor,
kemikalier tungmetaller m. m. Från början var locken till ABSORBO märkta med en klisteretikett
men den blev snabbt oläslig. Lasermärkning på stål tål allt som utsätts för i en gatubrunn. Lockets diameter är ca 30 cm.

Tillbaka till föregående sida