Till Åsbohus AB i Örkelljunga använde jag laserns skärning för att skapa en exakt kopia
i skala 1:10 av trästommen till en av företagets hustyper. Modellens mått är 1400 x 1100 mm.

Tillbaka till föregående sida