Bild på några av de 100 teleskopiska snapsglas som levererades i april 2011 till
Datapolarna AB, Skellefteå.

Tillbaka till föregående sida