VIKTIG INFORMATION OM FOTO FÖR ROSTFRITT STÅLFÖRST OCH FRÄMST - ANVÄND ALLTID BLIXT, oavsett väder och ljus!

Bakgrunden är ointressant i de flesta fall, gå så nära motivet du kan utan att förlora skärpan.
Nästan alltid skärs bakgrunden ändå bort för ett bra resultat.

Se till att inte "kapa" huvudet eller andra kroppsdelar när du tar bilden.

Du som fotograferar din hund, tänk på följande: Är det en svart eller mörk hund är det oerhört viktigt
med bra ljus om det inte skall bli en svart siluett utan detaljer. Men se till att få mycket ljus i bilden så att pälsen glänser.
Blixt eller starkt solsken är nyckeln till ett bra resultat om hunden är mörk i pälsen.
Gäller det en ljus eller vit hund måste du se till att ha en mörk bakgrund eftersom vitt inte går att gravera
och därför måste en mörk kant kunna lämnas runt motivet.
Ta inga helbilder om du inte absolut vill ha en sådan. Ta bilder på huvud/hals rakt framifrån, eller från sidan om du vill ha en profilbild.
Undvik bilder där kameran "ser ner" på hunden. Försök komma i samma höjd som huvudet när du tar bilden.


"Samla ihop motivet" d v s se till att få ett så smalt motiv som möjligt. Smalt och högt är mycket bättre
än brett och lågt ur gravyrsynpunkt med tanke på användning på termos eller fickplunta exempelvis.


Se alltid till att ha ljuset "med dig" d v s tänk på var du har ljuskällan, typ solen. Den bör lysa på
motivet rakt framifrån. Inga motsolsbilder, ingen sol från ena eller andra sidan. Det ger skuggor som
blir väldigt svarta på gravyren. Ögon och liknande blir mycket svåra att se. Vid bilder inomhus, se till så du inte har
fönster, öppna dörrar som släpper in ljus, lampor vid sidan eller bakom motivet.


Undvik motljusbilder så långt det är möjligt. Motivet blir ofta väldigt mörkt och ansikten svåra att
få bra. Som motljus räknas sol, eller ljus himmel bakom motivet, snö, is och ljusa vattenytor, en vit vägg o s v.


Har du ett motljusförhållande, ANVÄND ALLTID BLIXT!! Fotograferar du en person med keps eller liknande
som skuggar ögon och ansikte, be personen ta av densamma eller se till att blixten lyser upp ansiktet snett underifrån.
Se till att få bilder med så hög kvalité som möjligt, d v s att kameran är inställd på högsta bildkvalitè.

Skicka inga bilder direkt i e-posten, spara och skicka som bilagd fil till e-post istället. Tack!