Bild på den ca 10 cm långa, rostfria plåtvinkel, som jag förser
med en liten skala i kilo, åt GPA Flowsystems AB, Hjärnarp.

Tillbaka till föregående sida