Linköpings Universitet har vid några tillfällen beställt så kallade spikningshammare som användes när någon
skall doktorera och avhandlingen symboliskt skall spikas upp på en anslagstavla för allmän granskning.

Tillbaka till föregående sida