Nibe AB i Markaryd beställde märkning av ett antal frontpaneler till värmepumpar. Eftersom fronterna var
av eloxerad aluminium krävdes lite specialknep för att få till en märkning som blev bra och verkligen satt kvar.


Tillbaka till föregående sida