Order från Rollco AB, Helsingborg. Bilder på en s. k. Rail plate som förses med grafik enligt bilderna.
Plåten, som tagits fram av Holms Eftr. Rostfria AB, Helsingborg, är av rostfritt syrafast stål.
.


Tillbaka till föregående sida