Bild på några av de teleskopiska snapsglas som Telia Sonera i Malmö
beställde inför en resa till en stor IT-mässa i Skottland 2008.

Tillbaka till föregående sida