Märkning på plåtar från Wi-Tö Rostfria AB, Billesholm. Plåtarna är av rostfritt, syrafast stål
och användes av slutkunden Tetra Pak i Lund till maskinpaneler i deras produkter.

Tillbaka till föregående sida